Vigo - Grove - Illa de Arousa - Sálvora - Vigo

Ruta guiada con biólogo mariño que informará das actuacións a seguir na Illa de Arousa e a Illa de Sálvora para que a nosa presenza cause o menor impacto ambiental posible sobre as mesmas. Poñerase especial atención na xeración de restos e o medio mariño, por exemplo adoptaranse as seguintes medidas:

  • Recoller e depositar os papeis e restos nos colsectores habilitados, evitará que o vento as disperse.
  • Manter a area e as rochas limpas de todo tipo de residuos.
  • Se comeses na praia, recoller os restos de comida.
  • Evitar as accións que deterioren a calidade da auga.
  • Na beira e ao se bañar, débese respectar a fauna e a flora.
  • Ao mergullares, coidar do medio mariño.

Coa axuda do noso guía poderemos coñecer a fauna e flora así como as medidas a adoptar para a súa conservación e protección.

Illa de Arousa:

O Parque Natural de Carreirón, Illa de Arousa, está situado en pártea sur da illa. Constitúe un lugar privilexiado para a vida das aves, o que lle valeu a catalogación dunha parte do seu territorio, Punta de Carreirón, como Espazo Natural en Réxime de Protección Xeral, Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e Zona Húmida de Importancia Internacional polo Covenio RAMSAR e a súa integración no Parque Natural Complexo Internareal Umia - O Grove - A Lanzada - Punta do Carreirón e Lagoa de Bodeira. Con respecto á fauna, son as Aves Migratorias que paran aquí as de maior importancia. Existen varias casetas de observación, desde as cales poderemos contemplar esta incrible fauna e onde o noso guía comentaranos as medidas a adoptar para a súa protección e conservación. Entre a fauna destaca a asociada aos sistemas dunares, onde podemos ver endemismos como a Herba de Namorar.

Illa de Sálvora:

Con respecto á fauna, ademais dalgunha colonia de Gaivota Patiamarela e Corvo Mariño, debido á costa áspera e moi accidentada é un gran viveiro natural de Mariscos. A flora predominante é matorral de toxo, breixo e piñeiros, sendo a riqueza florística a enorme variedade de Algas de todo tipo, algunha delas de elevado interese para a investigación.

Cando as condicións ambientais o permítan realizará unha navegación a Vela xa que no mundo presente, onde a gran maioría das cousas móvense debido a quéimaa de combustibles fósiles, sendo esta a principal causa do cambio climático, a enerxía eólica é unha alternativa ecolóxica e a navegación a vela unha actividade recreativa saudable e apaixonante.

Puntos de interese

O Grove

As praias, as augas termais e os produtos do mar, converten a vila de O Grove nun dos puntos de interese turístico máis coñecidos de Galicia.
O contrastado colorido das súas embarcacións recibe compondo unha...

Illa de Sálvora

Pertence ao Parque Nacional Marítimo Terrestre dás Illas Atlánticas de Galicia, é a illa máis descoñecida do parque.
Situada na bocana da Ría de Arousa e rodeada de numerosos illotes, ...

Illa de Arousa

"Descobre un paríaso". Atópase no corazón da ría do mesmo nome. Enlaza co continente por medio dunha ponte de case dous quilómetros de longo (un dos máis longos de España). A Unión Europea declarouna...

Vigo

Vigo, cidade moderna e cosmopolita é a cidade que máis creceu durante o século XX, pero soubo manter a súa cultura e tradición conservando a súa propia identidade.
Durante a nosa estancia en Vigo teremos tempo de...

Videos

Aloxamento rural

Aloxamento recomendado en casas de turismo rural para esta ruta.