Vigo - Ons - Sanxenxo - Aldán - Vigo

Ruta guiada con biólogo mariño que informará das actuacións a seguir na Illa de Ons e a Ría de Aldán para que a nosa presenza cause o menor impacto ambiental posible sobre as mesmas. Poñerase especial atención na xeración de restos e o medio mariño, por exemplo adoptaranse as seguintes medidas:

  • Recoller e depositar os papeis e restos nos colsectores habilitados, evitará que o vento as disperse.
  • Manter a area e as rochas limpas de todo tipo de residuos.
  • Se comeses na praia, recoller os restos de comida.
  • Evitar as accións que deterioren a calidade da auga.
  • Na beira e ao se bañar, débese respectar a fauna e a flora.
  • Ao mergullares, coidar do medio mariño.

Coa axuda do noso guía poderemos coñecer a fauna e flora así como as medidas a adoptar para a súa conservación e protección.

Illa de Ons:

Con respecto á fauna, a illa alberga colonias de Gaivotas Patimarelas, de Corvos mariños cristados cuxos puntos de cría localízanse nos acantilados de Ons. Abundan tamén outras aves como a Choia biquivermella e o Andoriñón Real. Merece especial atención o Arao dos Cons, moi abundante outrora pero hoxe en día case extinguida tanto nas Illas Cíes como na propia Illa de Ons, isto é debido a que é unha especie sumamente sensible e non soporta ser molestada ou asustada durante a cría, polo que adoita abandonar a miúdo os seus pitiños e vense ademais extremadamente afectados pola contaminación mariña. Por iso o importante das explicacións do noso guía en relación ás medidas a adoptar para a súa protección e conservación.

Outrora, a flora da illa estaba cuberta dunha masa arbórea autóctona formada por Rebolo (árbore típica dos arquipélagos de Ons e Cíes), hoxe en día a illa está case por completo deforestada e quedan escasos exemplares desa árbore. A maior parte da illa está cuberta de matorral reducíndose a vexetación arbórea a Salgueiros e Amieiros dos regatos e fontes e a algún exemplar de Piñeiro, Eucalipto e Carballo Meloxo. En todo momento faremos caso das indicacións do noso guía para a preservación da flora dos arenais, tomando medidas básicas como transitar únicamente polo perímetro e pasarelas deliminatas para ese efecto.

Ría de Aldán:

As praias totalmente virxes, conservan un ecosistema dunar impresionante e un bosque de Piñeiro Marítimo (pinus pinaster). Forma parte da Rede Natura 2000 (rede ecolóxica de áreas de conservación da biodiversidade na Unión Europea) cuxa finalidade é asegurar a supervivencia a longo prazo das especies e os hábitats máis ameazados de Europa, contribuíndo a deter a perda de biodiversidade ocasionada polo impacto adverso das actividades humanas. É o principal instrumento para a conservación da natureza na Unión Europea. Todo isto será comentado polo noso guía para un maior coñecemento do persoal participante nas rutas.

Cando as condicións ambientais e metereológicas o permítan procederase a Navegación a Vela xa que no mundo presente, onde a gran maioría das cousas móvense debido a quéimaa de combustibles fósiles, sendo esta a principal causa do cambio climático, a enerxía eólica é unha alternativa ecolóxica e a navegación a vela unha actividade recreativa saudable e apaixonante.

Puntos de interese

Illa de Ons

Pola súa riqueza natural e paisaxística, a Illa de Ons é unha das compoñentes, xunto á de Cies, Sálvora e Cortegada do Parque Natural das Illas Atlánticas, primeiro Parque Nacional de Galicia. Pero Ons...

Sanxenxo

Un tesouro de turismo no centro das Rías Baixas, Bandeiras Azuis, pazos e natureza agreste e pura.
Ninguén lle discute a Sanxenxo o honorífico título de capital do turismo nas Rías Baixas....

Vigo

Vigo, cidade moderna e cosmopolita é a cidade que máis creceu durante o século XX, pero soubo manter a súa cultura e tradición conservando a súa propia identidade.
Durante a nosa estancia en Vigo teremos tempo de...

Ría de Aldán

Na Ria de Pontevedra atopamos a pequena ria de Aldan. Tamén vila mariñeira de gran beleza preto dela en Hío poderemos ver un dos mellores cruceiros do mundo realizado nunha soa peza por...

Videos

Aloxamento rural

Aloxamento recomendado en casas de turismo rural para esta ruta.