Vigo - Ons - Sanxenxo - Vigo

Ruta guiada con biólogo mariño que informará das actuacións a seguir na Illa de Ons para que a nosa presenza cause o menor impacto ambiental posible sobre as mesmas. Poñerase especial atención na xeración de restos e o medio mariño, por exemplo adoptaranse as seguintes medidas:

  • Recoller e depositar os papeis e restos nos colsectores habilitados, evitará que o vento as disperse.
  • Manter a area e as rochas limpas de todo tipo de residuos.
  • Se comeses na praia, recoller os restos de comida.
  • Evitar as accións que deterioren a calidade da auga.
  • Na beira e ao se bañar, débese respectar a fauna e a flora.
  • Ao mergullares, coidar do medio mariño.

Coa axuda do noso guía poderemos coñecer a fauna e flora así como as medidas a adoptar para a súa conservación e protección.

Con respecto á fauna, a illa alberga colonias de Gaivotas Patimarelas, de Corvos mariños cristados cuxos puntos de cría localízanse nos acantilados de Ons. Abundan tamén outras aves como a Choia biquivermella e o Andoriñón Real. Merece especial atención o Arao dos Cons, moi abundante outrora pero hoxe en día case extinguida tanto nas Illas Cíes como na propia Illa de Ons, isto é debido a que é unha especie sumamente sensible e non soporta ser molestada ou asustada durante a cría, polo que adoita abandonar a miúdo os seus pitiños e vense ademais extremadamente afectados pola contaminación mariña. Por iso o importante das explicacións do noso guía en relación ás medidas a adoptar para a súa protección e conservación.

Outrora, a flora da illa estaba cuberta dunha masa arbórea autóctona formada por Rebolo (árbore típica dos arquipélagos de Ons e Cíes), hoxe en día a illa está case por completo deforestada e quedan escasos exemplares desa árbore. A maior parte da illa está cuberta de matorral reducíndose a vexetación arbórea a Salgueiros e Amieiros dos regatos e fontes e a algún exemplar de Piñeiro, Eucalipto e Carballo Meloxo. En todo momento faremos caso das indicacións do noso guía para a preservación da flora dos arenais, tomando medidas básicas como transitar únicamente polo perímetro e pasarelas deliminatas para ese efecto.

En todas estas excursións e sempre que o tempo permítao procederase a Navegación a Vela xa que no mundo presente, onde a gran maioría das cousas móvense debido a quéimaa de combustibles fósiles, sendo esta a principal causa do cambio climático, a enerxía eólica é unha alternativa ecolóxica e a navegación a vela unha actividade recreativa saudable e apaixonante.

Puntos de interese

Illa de Ons

Pola súa riqueza natural e paisaxística, a Illa de Ons é unha das compoñentes, xunto á de Cies, Sálvora e Cortegada do Parque Natural das Illas Atlánticas, primeiro Parque Nacional de Galicia. Pero Ons...

Sanxenxo

Un tesouro de turismo no centro das Rías Baixas, Bandeiras Azuis, pazos e natureza agreste e pura.
Ninguén lle discute a Sanxenxo o honorífico título de capital do turismo nas Rías Baixas....

Vigo

Vigo, cidade moderna e cosmopolita é a cidade que máis creceu durante o século XX, pero soubo manter a súa cultura e tradición conservando a súa propia identidade.
Durante a nosa estancia en Vigo teremos tempo de...

Videos

Aloxamento rural

Aloxamento recomendado en casas de turismo rural para esta ruta.