Condicións xerais

O prezo inclúe:

  • Día de navegación.
  • Ata un máximo de 12 persoas.
  • Patrón.

O prezo non inclúe:

  • Combustible.
  • Comidas.
  • Gastos de amarres nas mariñas.

Reservas

Para garantir a reserva cómpre efectuar un prepago do 50% do total. A transferencia realizarase a favor de Top Nautic Yacht, S.L. ao número de conta de Nova Galicia Banco 2080-0448-72-0040138780. O 50% restante aboarase como máus tardar 7 días antes do embarque.

Horarios

O embarque realizarase a partir das 11:00 do primero día contratado; o desembarque, antes das 20:00 del último día. En las salidas de medio día el horario será de 10:00 a 14:00 o de 16:00 a 20:00.

Cancelaciones

A cancelación da reserva por parte do arrendatario acarreará as seguintes penalizacións en concepto de danos e prexuizos causados pola cancelación:

  • Entre os dous meses e os 7 días anteriores á entrega da embarcación, o 60% das cantidades entregadas á conta.
  • Dentro dos 7 días inmediatamente anteriores á entrega da embarcación, o 100% das cantidades entregadas, fora cal for io seu importe.

Top Nautic Yacht, S.L. resérvase o dereito a suspender as actividades previstas cando as previsións metereolóxicas para a velocidade do vento superen os 25 nós de vento real. En tal caso, devolverase aos arrendatarios a parte do importe correspondente ás actividades canceladas.

 

Galician